Iniekcja wsokociśnieniowa i niskociśnieniowa

W TECHNOLOGII SCHOMBURG

W większości przypadków występowania wilgoci w budynkach jest całkowity lub częściowy brak izolacji poziomej i pionowej. Przyczynia się to do przenikanie wody przez strukturę muru, co prowadzi do podciągania kapilarnego wody i powstawanie zawilgoceń ścian.

Pragniemy przedstawić kilka argumentów i przykładów oraz zagrożeń jakie niesie mieszkanie w zawilgoconym i zagrzybionym mieszkaniu, przybliżyć Państwu problem i przekonać do wykonania izolacji ścian.

 • Zaatakowane grzybem ściany nie dość, że straszą to jeszcze bywają szkodliwe.
 • Wilgotne mury są zagrożeniem dla ludzi i zwierząt, a także dla zgromadzonych w nich rzeczy.
 • Zarodniki grzybni mogą bowiem powodować alergie, choroby dróg oddechowych, układu krążenia. Wykwity na murach, tworzenie się grzyba domowego na stałe obniżają trwałość budynku.
 • Duża część wszystkich szkód w budynkach powstaje pod wpływem wilgoci.
 • Wieloma metodami próbujemy zaradzić temu złemu stanowi, często bezskutecznie.
 • Problem tkwi w środku murów i tam trzeba pozbyć się wilgoci by wyeliminować problem. Nie wystarczy spryskać ściany środkiem na grzyba. Jest to rozwiązanie krótkotrwałe i nie efektywne.
 • Ze względu na wysoką wilgotność powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, wymagają one stale zwiększających się kosztów utrzymania.

Zastosowanie izolacji gwarantuje:

 • Odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej.
 • Poprawę mikroklimatu budynku.
 • Zmniejszenie strat cieplnych nawet do 70%.
 • Wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

Mam nadzieje że przybliżyłem problem i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także dlaczego izolacja ścian i osuszenie murów jest takie ważne. Myślę że odpowiedź jest prosta, a mianowicie wystarczy zrobić tylko jeden krok by żyć w suchym mieszkaniu.

Przykłady zawilgocenia ścian i skutków wilgoci:

Zdjecie0835.3ac7288.jpgZdjecie0837.3ad5e32.jpg

Zdjecie0838.3ae4c2b.jpgZdjecie1961.3af3883.jpg

 

INIEKCJA NISKOCIŚNIENIOWA

AQUAFIN-F

Zastosowanie:

AOUAFIN-F jest stosowany w przypadkach, gdzie konieczne jest zlikwidowanie efektu kapilarnego podciągania wody poprzez wykonanie przepony poziomej. Może być stosowany do wykonywania przepony w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią. Potwierdzają to badania certyfikacyjne wykonane dla stopnia przesiąknięcia wilgocią wynoszącego 95%.

Własciwości:

 • gotowy do użycia
 • bezrozpuszczalnikowy
 • o podwójnym działaniu: hydrofobizującym i zawężającym kapilary w murze
 • dyfuzyjny

AQUAFIN-IB2

Wodorozcieńczalny preparat na bazie siloksanów do wykonywania przepony poziomej (odtwarzania izolacji poziomej murów) i impregnacji powierzchniowej

Własciwości:

 • produkt skoncentrowany
 • wysoce wydajny
 • wodorozcieńczalny z długim okresem przydatności do użycia
 • hydrofobizujący
 • bezrozpuszczalnikowy
 • silnie penetrujący
 • zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci
 • testowany przez WTA do 95% wilgotności

Jest to preparat do wykonywania przepony poziomej chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody w materiałach porowatych. Stosowany również jako powierzchniowy środek impregnujący porowate materiały budowlane.

Preparaty (AGFAFIN-F lub AQUAFIN-IB2) oparte na związkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach zawilgoconych, szczególnie w renowacji starego budownictwa. Zalecany do uszczelniania poziomego murów metodą iniekcji niskociśnieniowej, których wilgotność osiąga wartość do 95%. Dzięki niskiej lepkości hydrofobizuje podłoże, a w wyniku reakcji chemicznej zawęża kapilary i budynek zaczyna obsychać. Cykl schnięcia może potrwać nawet do paru miesięcy od wykonania. Uzależnione jest to do wielu czynników i stopnia zawilgocenia ściany ,wilgotności powietrza, ogrzewania, itp. Jest to najbardziej skuteczna metoda bezinwazyjnego osuszania budynków stosowana w całej Europie, m.in. do renowacji zabytków i odtwarzania izolacji poziomej bez naruszania struktury ściany i w pełni ekologiczną metodą odtworzenia izolacji poziomej zarówno w starym budownictwie, jak i nowym wynikających z popełnionych błędów w fazie realizacji budynku.

PRZEPONA POZIOMA

 

 

 

 

 

 

 

Wykonana przy użyciu preparatu (AGFAFIN-F lub AQUAFIN-IB2) jest jednym ze sposobów odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Bez ingerencji w strukturę muru i naruszania statyki budynku w miejscach, gdzie odkopanie budynku jest niemożliwe z wielu przyczyn. Ściana po wykonaniu przepony wysycha w tempie zależnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru i innych przyczyn ). Jednak efekty widoczne są już po kilku miesiącach.

PRZEPONA PRZECIWWILGOCIOWA kurtynowa:

 

 

 

 

 

 

W przypadkach, gdy nie jest możliwe z przyczyn technicznych rozkopanie budynku i wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych, a wilgoć nie jest następstwem podsiąku kapilarnego można wykonać tzw. przeponę wilgociową całej ściany, polegającą na wykonaniu sieci odwiertów na całej powierzchni ściany i nasycenie jej metodą ciśnieniową związkami krzemianując hydrofobizującymi (AGFAFIN-F lub AQUAFIN-IB2)

INIEKCJA WYSOKOCIŚNIENIOWA

USZCZELNIAJĄCA PĘKNIĘCIA I TAMUJĄCA AKTYWNE PRZECIEKI

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE:

Najskuteczniejszą metodą uszczelniania aktywnych przecieków jest wykonanie od wewnątrz iniekcji ciśnieniowej. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniających w rząd otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne ale również następuje wypełnienie rys i porów nie widocznych od zewnątrz. W przypadku, gdy konieczne jest szczelne wypełnienie rys i uszkodzeń elementów betonowych stosowane są żywice epoksydowe, których wytrzymałość jest większa niż zwykłych betonów. Natomiast tam, gdzie musi być zapewniona szczelność stosujemy elastyczne żywice poliuretanowe (AQUAFIN-P1 lub AQUAFIN-P4) Iniekcja kurtynowa polegająca na wytworzeniu ciągłej izolacji po zewnętrznej stronie muru, przez wykonanie odwiertów od wewnątrz budynku i wtłoczeniu przez specjalnie ukształtowane iniektory które umożliwiają wypływ iniektu w kierunku wytwarzania izolacji. Iniekcje są nie zastąpione tam gdzie nie można odkopać fundamentów lub jest to nie opłacalne ekonomicznie. Do iniekcji stosujemy: żywice poliuretanowe, żywice epoksydowe, żele akrylowe, mikroemulsje siloksanowe, krzemiany.

Przykłady wykonania i zastosowania iniekcji WYSOKOciśnieniowej i niskociśnieniowej:

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniekcja ciśnieniowa Suchych lub wilgotnych rys i pęknięć

 1. Montaż iniektorów
 2. Żywica iniekcyjna (AQUAFIN-P1 i AGUAFIN-P4)
 3. Pompa ciśnieniowa do 250 bar

Iniekcja ciśnieniowa przeciekających Pęknięć i rys

 1. Montaż iniektorów
 2. Żywica iniekcyjna (AQUAFIN-P1 i AQUAFIN-P4)
 3. Pompa ciśnieniowa do 250 bar

Tamowanie intensywnych przecieków stsujemy (AQUAFIN-P1) żywice iniekcyjną o właściwościach pieniących do uszczelniania przeciekającycj rys i spoin w betonie i murze. Następnie (AQUAFIN-P4) elastyczną, poliuretanową żywice iniekcyjną do trwałego i elastycznego uszczelniania rys, spoin i pustek w betonie i murze, a także do uszczelniania przerw roboczych w betonowaniu przy pomocy węży iniekcyjnych (AQUAFIN-CJ1 i AQUAFIN-CJ2)

Uszczelnianie połączenia ściany Żelbetowej z płytą fundamentową

 1. Montaż iniektorów
 2. Żywica iniekcyjna (AQUAFIN-P4)
 3. Pompa ciśnieniowa do 250 bar

Otwory pod iniektory wiercimy w ścianie fundamentowej w ten sposób, by przeciąć styk roboczy ściany i płyty fundamentowej w połowie grubości ściany pozwoli to na równomierne rozprowadzenie żywicy i pełne uszczelnienie z płytą fundamentową.

Iniekcja niskociśnieniowa wykonujemy w murze ceglanym, ceglano kamiennym, kamiennym

Nie ograniczamy się tylko do wykonywania remontów i izolacji w technologii Schomburg. Wykorzystujemy również materiały innych producentów. Wszystko zależy od preferencji klienta lub dokumentacji technicznej.


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY. ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELU KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM, A TAKŻE ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. ZADOWOLENIE KLIENTA JEST DLA NAS PRIORYTETEM. WYKONUJEMY ZLECENIA NATERENIE CAŁEJ POLSKI.

Z.O.B. KRZYSZTOF SIUDAK

TEL: +48 660 741 293, E-MAIL:  IZOLACJE.SIUDAK@OP.PL.