Hydroizolacje poziome i pionowe w technologii SCHOMBURG

Warunkiem skutecznego i trwałego zabezpieczenia budynku przed wilgocią jest staranne wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z zachowaniem szczelności powłok bitumicznych. Izolacja pionowa i pozioma należy do jednej z najważniejszych w budynku. Dlatego, aby była skuteczna i niezawodna na długie lata przed jej wykonaniem trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które działają na budynek i fundamenty.

Rodzaje wód działających na budynek :

 • Wilgoć gruntowa
 • Woda bezciśnieniowa (nie wywierająca parcia statycznego)
 • Woda ciśnieniowa (wywierająca parcie statyczne)

Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie budowli przed wodą jest - wykonanie podczas budowy, skutecznych i trwałych systemowych zabezpieczeń przeciwwodnych. Typowym obszarem zastosowania takich izolacji są ściany fundamentowe mające kontakt z gruntem. Jednym z bardzo skutecznych rozwiązań jest wykonanie grubopowłokowej hydroizolacji bitumiczno-polimerowej oraz specjalnych preparatach gruntujących i zapraw mineralnych ( drobnoziarnistych ) uszczelniających. Zabezpieczenia przeciwwodne mają szczególnie duże znaczenie między innymi w piwnicach o wysokim standardzie użytkowania - gdzie znajdują się pomieszczenia socjalne , archiwa czy lokale gastronomiczne i coraz częściej pomieszczenie mieszkalne. Nakłady poniesione na niezawodną nowoczesną izolacje są wielokrotnie mniejsze od kosztów remontów, które w przypadku stosowania tanich tradycyjnych metod mogą być nieskuteczne i już w kilka miesięcy po zakończeniu budowy mogą pojawić się problemy z wilgocią.

Systemy hydroizolacji obejmują wiele rozwiązań technologicznych odpowiednich w różnym stopniu do obciążenia i ciśnienia wody na budynek. Do wykonania izolacji stosujemy kilkadziesiąt produktów: impregnatów krzemianowych i silikonowych, zapraw uszczelniających, mas bitumicznych , specjalnych zapraw tynkarskich (renowacyjnych) żywic iniekcyjnych. Technologie te można stosować podczas wykonywania izolacji poziomych i pionowych w budowanych i nowych istniejących już budynkach, jak i podczas prac remontowych, przy odtwarzaniu izolacji w starym budownictwie.

 • Izolacja lekka (przeciwwilgociowa)
 • Izolacja średnia i ciężka (przeciwwodna)

W celu zwiększenia zakresu plastyczności powłoki izolacyjnej modyfikuje się masę bitumu za pomocą określonych rodzajów polimerów (głównie kauczuku syntetycznego). Masy takie wykazują objaw sprężystego zachowania (są gumopodobne) nawet w niskich temperaturach i są odporne na procesy starzenia.

Najskuteczniejszym sposobem w sprostaniu tym wymogom jest zastosowanie jednoskładnikowej lub dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej 

(COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K) I (COMBIFLEX-AB2, COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-DS)

są masami IZOLACYJNYMI o następujących właściwościach:

 • mostkują rysy i pęknięcia w uszczelnianym podłożu do 5 mm
 • są odporne na ciśnienie wody do 0.7 MPA
 • tworzą bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną
 • służą do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych
 • natychmiast odporne na deszcz
 • szybkowiążące
 • zasypanie wykopu możliwe już po 24 godzinach
 • ekologiczne
 • do stosowania bez gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach
 • trwale elastyczne nawet przy niskich temperaturach, nie pękają, nie kruszą się
 • cechują się dużą wytrzymałością na rozciąganie i starzenie izolacji

izolacja bitumiczna fundamentów przykład realizacji masą bitumiczną COMBIFLEX-ab2:

 pobrane3.3c4ae68.jpg

 

 

 

 

 

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW ZAPRAWAMI MINERALNYMI AQUAFIN-1K i AQUAFIN-2K

 

 

 

 

 

 

 

Uszczelnienia budowlane AQUAFIN-1K jest to jednoskładnikowa, uelastyczniona masa izolacyjna bezszwowa stosowana do uszczelniania przeciwwilgociowego i przeciwwodnego, do uszczelniania budowli inżynieryjnych wysokościowych i podziemnych oraz konstrukcji betonowych i murowych. Stosowana zarówno wewnątrz, jak  i na zewnątrz budowli, na starych i nowych podłożach. AQUAFIN-1K aplikuje się po skuciu zagrzybionych i zasolonych tynków, celem uszczelnienia murów przed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej, co zapobiega wyciekaniu płynu przez spoiny i pęknięcia. Taki zabieg powoduje, że cały płyn iniekcyjny pozostaje wewnątrz ściany i daje gwarancje, że wniknie w całą strukturę muru tworząc szczelną izolację ostatecznie zamykając kapilary. AQUAFIN-1K FLEX jest to bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca. Do stosowania na wszystkich podłożach w budownictwie, wiążąca hydraulicznie mokre podłoża bez wstępnego gruntowania. Ponadto jest dyfuzyjna, odporna na mróz i promieniowanie UV oraz na starzenie. AQUAFIN-2K/M jest to  dwuskładnikowa uelastyczniona zaprawa uszczelniająca, bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca. Do stosowania na wszystkich podłożach w budownictwie, wiążąca hydraulicznie mokre podłoża bez wstępnego gruntowania. Ponadto jest dyfuzyjna, odporna na mróz i promieniowanie UV oraz na starzenie. Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną. W miejscu wklejenia taśm izolacyjnych w zaprawy izolacyjne (AQUAFIN-1K i AQUAFIN-2K/M) na styku posadzki ze ścianą może występować miejscowa kondensacja pary wodnej, która ustępuje po całkowitym wyschnięciu izolacji. Najczęściej ma to miejsce w pomieszczeniach ze słabą cyrkulacją powietrza (piwnice, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia bez okien) i jest wynikiem najgrubszej warstwy izolacji. Miejsca te najdłużej schną i są najbardziej zimnymi w pomieszczeniu, co daje efekt kondensacji powierzchniowej pary wodnej (skraplania wody).

Przykład wykonania izolacji (tzw. wanny wewnętrznej) zaprawami mineralnymi uszczelniającymi  (AQUAFIN-1K i AQUAFIN-2K/M)

pobrane4.3c53b61.jpgpobrane5.3c5e71e.jpg

 

AQUAFIN-1K:

Sztywna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca

 • Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
 • Idealna do uszczelniania budowli inżynieryjnych, wysokościowych i podziemnych oraz konstrukcji betonowych i murowych.
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach.
 • Skuteczna także przy ciśnieniu negatywnym.
 • Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną.
 • Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004.
 • Certyfikat ITB 0055/Z.

AQUAFIN-2K/M:

Dwuskładnikowa, elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca do uszczelniania ścian i posadzek piwnic oraz innych elementów budowli w obszarze gruntu, np. betonowych, murowanych itp. przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej (w przypadku odpowiedniej konstrukcji), jak również uszczelnianie poziome murów oraz uszczelnianie zazielenionych stropów garaży podziemnych.

Zastosowania:

 • Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
 • Do stosowania na wszystkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
 • Wiążąca hydrauliczne 
 • Łatwa w stosowaniu
 • Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
 • Wiąże z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania
 • Dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i UV
 • Nie przepuszcza wody do ciśnienia 7 bar
 • Odporna na działanie gnojowicy
 • Odporna na działanie wody agresywnej zgodne z DIN
 • Uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu basenów. W miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S

Przykład wykonania izolacji ścian fundamentowych, masami izolacyjnymi AQUAFIN-1K i AQUAFIN-2K/M w technologii Schomburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie HYDROizolacji gwarantuje:

 • Odcięcie podciągania wody gruntowej.
 • Poprawę mikroklimatu budynku.
 • Zmniejszenie strat cieplnych nawet do 70%.
 • Wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

Tynki i materiały renowacyjne

ESCO-FLUAT jest to roztwór gruntujący przekształcający szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Do stosowania na stare mury po skuciu zniszczonych tynków. Zalecany szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.Tynki Renowacyjne THERMOPAL-GP 11, THERMOPAL-SR 44 oraz THERMOPAL-SR 22 stosowane są jedno- lub wielowarstwowo w zależności od stopnia zasolenia murów. Na skutek swych właściwości wchłaniają wilgoć znajdującą się w murze i oddają ją do otoczenia pod postacią pary wodnej jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, szkodliwe sole. Strefa odparowania przesunięta jest tu do wnętrza tynku, co nie dopuszcza do powstawania wykwitów na powierzchni. Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego nie powodując jego uszkodzeń.Szpachla trasowo-wapienna THERMOPAL-FS 33 pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni tynku.

Izolacja fundamentów dlaczego tak ważna i co niesie jej brak

Jeżeli na ścianach fundamentowych brakuje odpowiedniej izolacji, z gruntu przenika do nich wilgoć lub nawet woda, powodując stałe zawilgocenie. Mokre fundamenty ulegają degradacji. Szybko ulegają niszczeniu – zwłaszcza na skutek zamarzania wody w murze w okresie zimowym. Zmniejsza się izolacyjność termiczna ścian, to powoduje, że przez posadzki na gruncie i ściany ponad gruntem szybciej ucieka ciepło. Mokre fundamenty mogą również doprowadzić do zawilgocenia ścian pomieszczeń i w konsekwencji – łuszczenie się farb i tynków, spowodowane, wypłukiwaniem i wysychaniem soli budowlanych, a późniejszym czasie także do pojawienia się tam grzyba i pleśni. Izolację przeciwwilgociową można pominąć w przypadku, gdy fundamenty wykonujemy z betonu hydrotechnicznego( system białej wanny). Ale nawet wtedy powinny być dodatkowo wykonane izolacja ścian, inaczej w razie najmniejszego pęknięcia betonu, przez mur będzie mogła przedostawać się woda lub wilgoć.

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN

Nie każdy słyszał i wie o podciąganiu kapilarnym, choć jest ono niezwykle groźne dla budynku. Występuje między innymi w ścianach fundamentowych i w murach powyżej fundamentu. Polega na tym, że mur, do którego przeniknie woda, transportowana jest przez kapilary w górę. Aby uchronić parter budynku przed groźbą zawilgocenia i korozji ścian, konieczna jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa, dzięki której, nawet, gdy dojdzie do zawilgocenia fundamentów – woda zostanie zblokowana i nie przeniknie powyżej chroniąc ściany przed zawilgoceniem.

Poziomą izolację przeciwwilgociową umieszcza się w dwóch miejscach – między ławą i ścianą fundamentową oraz na poziomie parteru i lub poziomu zero budynku. W tym drugim przypadku układa się ją na wysokości 15-30 cm ponad terenem. Co ważne, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych powinna być dokładnie połączona z izolacją posadzki na gruncie (zamknięte zamki izolacyjne), nawet wtedy, gdy nie będą one położone w jednym poziomie. Pamiętać również trzeba, że izolacja nie może się znaleźć poniżej poziomu gruntu, zawsze musi wychodzić ponad grunt.

IZOLACJA PIONOWA

Oprócz izolacji poziomej ułożonej pod ścianami fundamentowymi i nad nimi konieczna jest też izolacja pionowa. Układa się ją na powierzchni ścian fundamentowych. Jej zadaniem jest zatrzymanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej przed wniknięciem w strukturę ściany. Izolacja taka powinna być jednolita i szczelna. W tym celu należy sprawdzić, czy ściany fundamentowe są wystarczająco mocne i równe. Jeśli nie potrzebne będzie wyrównanie i nałożenie na ścianę warstwę sczepiną z zaprawy cementowej z dodatkiem uplastyczniacza. Od strony zewnętrznej warstwę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, o które bardzo łatwo podczas zasypywania gotowych fundamentów gruntem. Czasem wystarczy folia kubełkowa, innym razem funkcję ochronną spełni ocieplenie.

1. Izolacja lekka przeciwwilgociowa.  Chroni elementy domu przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu. Stosuje się ją, gdy poziom wody gruntowej znajduje się wyraźnie poniżej fundamentu, przynajmniej metr poniżej poziomu posadowienia budowli, a jej ewentualne okresowe podnoszenie się na pewno tego nie zmieni. Oprócz niskiego poziomu wody ważne, by budynek stanął na gruntach przepuszczalnych: piaskach i żwirach. Najłatwiej to sprawdzić, oglądając działkę po deszczu, woda powinna szybko znikać, bo przez taki grunt woda deszczowa szybko się przesącza. Nie naraża, więc fundamentów na długotrwałe zawilgocenie. Lekką izolację można też wykonać, gdy wprawdzie przy powierzchni jest warstwa gruntu nieprzepuszczalnego, ale już pod nią, grunt jest przepuszczalny, do którego woda opadowa bez problemu będzie się przesączać. Lekką izolację przeciwwilgociowa wykonuje się od zewnątrz fundamentów, najczęściej z masy bitumicznej lub izolacji mineralnych bezszwowych, które są łatwe do nałożenia.

2. Izolacja średnia przeciwwilgociowa.  Zabezpiecza przed wodą opadową przesączającą się w kierunku ścian fundamentowych w sytuacji, gdy woda gruntowa znajduje się, co prawda poniżej fundamentu, ale grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny. Sprzyja to temu, by przesączona przez grunt w wykopie woda zalegała na jego dnie. Woda po opadach może się pojawiać również wtedy, gdy w gruncie spoistym (w glinie) występują przepuszczalne „żyły” piaszczyste, którymi woda spływa w kierunku fundamentów. W takich warunkach potrzebny może też być drenaż, który będzie szybko zbierał i odprowadzał wodę z dala od fundamentów. Średnią izolację przeciwwodną trzeba wykonać z masy bitumicznej grubowarstwowej lub zaprawy wodoszczelnej i mas mineralnych (szlamów). W miejscu łączenia ścian z ławą fundamentową lub płyta, należy wykonać fasety z mas bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych wklejając taśmy doszczelniające.

3. Izolacja ciężka przeciwwodna. Stosuje się ją, jeśli potrzebne jest zabezpieczenie budowli przed wodą naporową, czyli wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Dlatego oprócz absolutnej szczelności musi się ona charakteryzować dużą wytrzymałością mechaniczną. W ciężkich izolacjach przeciwwodnych (po uprzednim starannym zagruntowaniu podłoża). Folie samoprzylepne lub papy termozgrzewalnej oraz z masy bitumicznej grubowarstwowej mostkujące pęknięcia odporne na starzenie, w miejscu łączenia ścian z ławą fundamentową lub płyta, należy wykonać fasety z mas bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych wklejając taśmy doszczelniające. 

Mam nadzieje, że przybliżyłem temat hydroizolacji i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także, dlaczego izolacja fundamentów i ścian jest tak ważna oraz jak można chronić fundamenty i budynek. Myślę, że odpowiedź jest prosta, wystarczy zrobić tylko jeden krok by żyć w suchym ciepłym mieszkaniu. Powierzyć wykonanie izolacji wyspecjalizowanej firmie.


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY. ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELU KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM, A TAKŻE ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. ZADOWOLENIE KLIENTA JEST DLA NAS PRIORYTETEM. WYKONUJEMY ZLECENIA NATERENIE CAŁEJ POLSKI.

Z.O.B. KRZYSZTOF SIUDAK

TEL: +48 660 741 293, E-MAIL:  IZOLACJE.SIUDAK@OP.PL.