Zakres prac hydroizolacyjnych wykonywanych przez naszą firmę


 

 • IZOLACJE FUNDAMENTÓW PRZECIWWODNE I WILGOCIOWE

 • IZOLACJE MINERALNE DYFUZYJNE, ODPORNE NA MRÓZ, STARZENIE I UV 

 • Iniekcja niskociśnieniowa w murach ceglanych ceglano-kamiennych i kamiennych

 • INIEKCJE CIŚNIENIOWE ŻYWICAMI POLIuRETANOWYMI I EPOKSYDOWYMI

 • NEUTRALIZACJA SZKODLIWYCH SOLI BUDOWLANYCH PRZEKSZTaŁCAJĄC JE W (SIARCZANY I CHLORKI) W ZWIĄZKI NIEROZPUSZCZALNE LUB TRUDNO ROZPUSZCZALNE

 • ODTWARZaNIE IZOLACJI W STaRYM BUDOWNICTWIE 

 • ODGRZYBIANIE POMIESZCZEŃ 

 • POMIARY WILGOTNOŚCI MURÓW-ŚCIAN

 • TERMOIZOLACJA FUNDAMENTÓW 

 • TYNKI RENOWACYJNE DO WILGOTNYCH I ZASOLONYCH MURÓW

 • USZCZELNIANIE BUDOWLI IZOLACJA FUNDAMENTÓW DLACZEGO TAK WAŻNA I CO NIESIE JEJ BRAK

Jeżeli na ścianach fundamentowych brakuje odpowiedniej izolacji, z gruntu przenika do nich wilgoć lub nawet woda, powodując stałe zawilgocenie. Mokre fundamenty ulegają degradacji. Szybko ulegają niszczeniu – zwłaszcza na skutek zamarzania wody w murze w okresie zimowym. Zmniejsza się izolacyjność termiczna ścian, to powoduje, że przez posadzki na gruncie i ściany ponad gruntem szybciej ucieka ciepło. Mokre fundamenty mogą również doprowadzić do zawilgocenia ścian pomieszczeń i w konsekwencji – łuszczenie się farb i tynków, spowodowane, wypłukiwaniem i wysychaniem soli budowlanych, a późniejszym czasie także do pojawienia się tam grzyba i pleśni. Izolację przeciwwilgociową można pominąć w przypadku, gdy fundamenty wykonujemy z betonu hydrotechnicznego( system białej wanny). Ale nawet wtedy powinny być dodatkowo wykonane izolacja ścian, inaczej w razie najmniejszego pęknięcia betonu, przez mur będzie mogła przedostawać się woda lub wilgoć.

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN

Nie każdy słyszał i wie o podciąganiu kapilarnym, choć jest ono niezwykle groźne dla budynku. Występuje między innymi w ścianach fundamentowych i w murach powyżej fundamentu. Polega na tym, że mur, do którego przeniknie woda, transportowana jest przez kapilary w górę. Aby uchronić parter budynku przed groźbą zawilgocenia i korozji ścian, konieczna jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa, dzięki której, nawet, gdy dojdzie do zawilgocenia fundamentów – woda zostanie zblokowana i nie przeniknie powyżej chroniąc ściany przed zawilgoceniem.

Poziomą izolację przeciwwilgociową umieszcza się w dwóch miejscach – między ławą i ścianą fundamentową oraz na poziomie parteru i lub poziomu zero budynku. W tym drugim przypadku układa się ją na wysokości 15-30 cm ponad terenem. Co ważne, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych powinna być dokładnie połączona z izolacją posadzki na gruncie (zamknięte zamki izolacyjne), nawet wtedy, gdy nie będą one położone w jednej poziomie? Pamiętać również trzeba, że izolacja nie może się znaleźć poniżej poziomu gruntu, zawsze musi wychodzić ponad grunt.

IZOLACJA PIONOWA

Oprócz izolacji poziomej ułożonej pod ścianami fundamentowymi i nad nimi konieczna jest też izolacja pionowa. Układa się ją na powierzchni ścian fundamentowych. Jej zadaniem jest zatrzymanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej przed wniknięciem w strukturę ściany. Izolacja taka powinna być jednolita i szczelna. W tym celu należy sprawdzić, czy ściany fundamentowe są wystarczająco mocne i równe. Jeśli nie potrzebne będzie wyrównanie i nałożenie na ścianę warstwę sczepiną z zaprawy cementowej z dodatkiem uplastyczniacza. Od strony zewnętrznej warstwę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, o które bardzo łatwo podczas zasypywania gotowych fundamentów gruntem. Czasem wystarczy folia kubełkowa, innym razem funkcję ochronną spełni ocieplenie.

1. Izolacja lekka przeciwwilgociowa.  Chroni elementy domu przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu. Stosuje się ją, gdy poziom wody gruntowej znajduje się wyraźnie poniżej fundamentu, przynajmniej metr poniżej poziomu posadowienia budowli, a jej ewentualne okresowe podnoszenie się na pewno tego nie zmieni. Oprócz niskiego poziomu wody ważne, by budynek stanął na gruntach przepuszczalnych: piaskach i żwirach. Najłatwiej to sprawdzić, oglądając działkę po deszczu, woda powinna szybko znikać, bo przez taki grunt woda deszczowa szybko się przesącza. Nie naraża, więc fundamentów na długotrwałe zawilgocenie. Lekką izolację można też wykonać, gdy wprawdzie przy powierzchni jest warstwa gruntu nieprzepuszczalnego, ale już pod nią, grunt jest przepuszczalny, do którego woda opadowa bez problemu będzie się przesączać. Lekką izolację przeciwwilgociowa wykonuje się od zewnątrz fundamentów, najczęściej z masy bitumicznej lub izolacji mineralnych bezszwowych, które są łatwe do nałożenia.

2. Izolacja średnia przeciwwilgociowa.  Zabezpiecza przed wodą opadową przesączającą się w kierunku ścian fundamentowych w sytuacji, gdy woda gruntowa znajduje się, co prawda poniżej fundamentu, ale grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny. Sprzyja to temu, by przesączona przez grunt w wykopie woda zalegała na jego dnie. Woda po opadach może się pojawiać również wtedy, gdy w gruncie spoistym (w glinie) występują przepuszczalne „żyły” piaszczyste, którymi woda spływa w kierunku fundamentów. W takich warunkach potrzebny może też być drenaż, który będzie szybko zbierał i odprowadzał wodę z dala od fundamentów. Średnią izolację przeciwwodną trzeba wykonać z masy bitumicznej grubowarstwowej lub zaprawy wodoszczelnej i mas mineralnych (szlamów). W miejscu łączenia ścian z ławą fundamentową lub płyta, należy wykonać fasety z mas bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych wklejając taśmy doszczelniające.

3. Izolacja ciężka przeciwwodna. Stosuje się ją, jeśli potrzebne jest zabezpieczenie budowli przed wodą naporową, czyli wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Dlatego oprócz absolutnej szczelności musi się ona charakteryzować dużą wytrzymałością mechaniczną. W ciężkich izolacjach przeciwwodnych (po uprzednim starannym zagruntowaniu podłoża). Folie samoprzylepne lub papy termozgrzewalnej oraz z masy bitumicznej grubowarstwowej mostkujące pęknięcia odporne na starzenie, w miejscu łączenia ścian z ławą fundamentową lub płyta, należy wykonać fasety z mas bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych wklejając taśmy doszczelniające. 

Mam nadzieje, że przybliżyłem temat hydroizolacji i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także, dlaczego izolacja fundamentów i ścian jest tak ważna oraz jak można chronić fundamenty i budynek. Myślę, że odpowiedź jest prosta, wystarczy zrobić tylko jeden krok by żyć w suchym ciepłym mieszkaniu. Powierzyć wykonanie izolacji wyspecjalizowanej firmie.

 


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY. ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELU KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM, A TAKŻE ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. ZADOWOLENIE KLIENTA JEST DLA NAS PRIORYTETEM. wykonujemy zlecenia naterenie całej polski.

Z.O.B. Krzysztof Siudak

tel: +48 660 741 293, e-mail:  izolacje.siudak@op.pl.